Žádost o spolupráci v rámci mezinárodního projektu IGA - KLIMA ve škole

17.06.2015 22:41

Vážení rodiče, v rámci mezinárodního projektu IGA č.43415121/31/2015 realizuje odborný tým z Pedagogické fakulty UP v Olomouci  výzkumná šetření na základních školách ve vybraných zemích EU. Téma zní KLIMA NA ŠKOLE. Naše škola se tohoto projektu účastní. 

 

Výzkumné šetření se týká žáků, jejich rodičů a učitelů - všichni obdrží dotazníky k vyplnění, dotazníky jsou anonymní. Z tohoto důvodu si Vás dovolujeme požádat o spolupráci a vyplnění tohoto dotazníku, který vám děti přinesou domů (vrácení opět do školy třídní učitelce nebo do schránky důěry).

Děkujeme!