Formuláře

 

1. Uvolňování žáka z výuky

V případě uvolnění žáka z části výuky v průběhu vyučování (žák již do školy přišel a zákonný zástupce žádá o jeho uvolnění od určité doby) musí žáka 1. a 2. ročníku školy zákonný zástupce od vyučujícího nebo třídního učitele převzít osobně, žáka 3. a vyššího ročníku školy lze uvolnit i na základě výslovné písemné žádosti zákonného zástupce, která kromě doby, důvodu uvolnění a vlastnoručního podpisu zákonného zástupce obsahuje i doložku přebírám za svého syna (dceru) v uvedeném čase právní zodpovědnost“. V takovém případě žák opouští budovu školy vždy až po výslovném souhlasu třídního učitele nebo vyučujícího předmětu, z jehož výuky je žák uvolněn.

vzor dokumentu zde:

Žádost_uvolnění_žáka_2015

Zadost_uvolnni_zaka_2015.pdf

 

2. další dokumenty naleznete na: https://zsjm-me.cz/zadosti-a-formulare/