Uzavření ulice Pražská 30. 4. do 31. 5. 2015

24.02.2015 11:04

Uzavření ulice Pražská před naší školou od 30. 4. do 31. 5. 2015

Úsek ulice Pražská před naší školou bude z důvodu rekonstrukce komunikace uzavřen od 30. 4. do 31. 5. 2015. Uzavírka bude ÚPLNÁ, tj. v tomto termínu bude naše škola pro automobily i pro MHD zcela nepřístupná. Uzavřen bude úsek od křižovatky s ulicí Dvořákova po křižovatku s ulicí Cukrovarská..

Přístup pro pěší bude v plném provozu. Škola bude po celou dobu rekonstrukce v běžném provozu.

Zdroj informací: oddělení správy majetku a investic Města Mělníka

Více informací viz www.melnik.cz.

Dne 24. 2. 2015                                                                   

Mgr. Vladimír Škuta

ředitel školy