Třídní akce 19.-20.5. - INFO pro VŠECHNY

18.05.2015 12:21

Sraz na výlety Dinopark a Mirakulum v úterý i ve středu v 7.45 - 7:50 hod před školou.

S sebou: svačinu, pití, ve středu teplé oblečení a případně pláštěnku.

Na oběd budeme zpět.

 

Děti, kteří se akce neúčastní: výuka pro ně probíhá v 5.A nebo zpracují následující úkoly a předloží ve čtvrtek třídní učitelce (lze poslat i emailem):

1. zpracovat referát na téma Naše hokejová reprezentace nebo Můj domácí mazlíček (mé oblíbené zvíře) + info o něm (písemně, min. 1 strana A4 nebo prezentace v powerpointu)

2. čtení vlastní knihy - písemný zápis: Název knihy, počet přečtených stran, zhodnocení přečtené části, citát z knihy.