Školní potíže u dětí

18.09.2014 00:10

Rádi bychom Vaší pozornosti doporučili článek O nejčastějších školních potížích u dětí, který nyní najdete na portálu Šance Dětem. Redakční text, jenž vznikl ve spolupráci s odborníky, je doplněn videorozhovorem s metodičkou prevence rizikového chování z Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4.

Nekomerční informační portál www.sancedetem.cz poskytuje rodinám informace při řešení nejrůznějších potíží s dětmi a také tipy, kdy a kde hledat pomoc. Rodiče zde najdou odpovědi na otázky spojené se zdravotními či psychickými problémy u dětí, s jejich rizikovým chováním, s porozvodovou péčí o děti, se sociálně patologickými jevy apod. Jako velice užitečný shledávají portál Šance Dětem mnozí odborníci z řad pedagogů, sociálních pracovníků, psychologů a dalších pomáhajících profesí.