Sebehodnocení žáků, podpis rodičů

02.11.2014 18:47

Děti si zpracovaly své sebehdonocení učiva v českém jazyce a matematice, doplnila jsem také své hodnocení, prosím rodiče o podpis. Domukent mají žáci založeny v žákovské knížce. Hodnocení bude probíhat každý měsíc.