testy pro zkoušky na gymnázia

27.11.2014 20:17
V roce 2015 se budou konat pilotní jednotné přijímací testy na střední školy a víceletá gymnázia. Termín přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia je duben .2015. 
Gymnázium J. Palacha Mělník je přihlášeno k pilotním přijímacím zkouškám.
V testech bude prověřována znalost obsahu vzdělávání z ČJL a M v rozsahu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Všem žákům 5., 7. i 9. tříd budou k datu 31. 1. 201  k dispozici ilustrační testy z obou předmětů, takže si budou moci v předstihu prověřit, jak jsou na ně připraveni.
 

V rámci pilotního ověřování je ponechána pravomoc řediteli školy, aby stanovil v rámci vyhlašovaných kritérií přijímacího řízení (do 31. ledna) podíl hodnocení jednotného testu na celkovém hodnocení uchazeče. Ředitelům středních škol se ponechává možnost stanovit v rámci vyhlašovaných kritérií podle § 60 odst. 3 školského zákona nejen podíl hodnocení jednotného testu na celkovém hodnocení uchazeče, ale může určit i hranici úspěšnosti každého z jednotných testů (ČJL a M) pro přijímací řízení. S ohledem na to, že jde o test, jehož účelem je uchazeče rozřadit podle úspěšnosti v samotném testu (a stanovit s přihlédnutím k dalším kritériím celkové pořadí), může být hranice úspěšnosti v testech stanovena s přihlédnutím k doporučené hranici úspěšnosti jednotného testu stanovené CZVV po vykonání testů. Ředitel může jako kritérium zvolit spíše vážený podíl pořadí uchazeče v testu než určit přímo mezní hranici úspěšnosti. To neodporuje současnému znění § 60 školského zákona, pokud tuto okolnost ředitel uvede ve vyhlašovaných kritériích.

 
 

https://www.zkousky-nanecisto.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=166&menuzvol=pata&ak=179

UČEBNICE + testy ON LINE s porovnáním bývalých uchazečůhttps://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/pripravne-testy/tistene-sady-testu.asp

 

Nácvik na scio testy pro žáky 5. třídy

Chystáte se ke zkouškám na osmileté gymnázium a čekají vás testy s nabídkou odpovědí složené z uzavřených úloh (např. Scio testy). Přijďte si vyzkoušet jak zvládáte látku 5. třídy, pomůžeme vám najít správné tempo, odhalit nejčastější chyby, vyladit strategické postupy řešení. Naše testy jsou doplněné vzorovým řešením. Získáte srovnání s širokým okruhem dalších dětí, které se chystají ke zkouškám. Nejlepší v každém termínu získávají diplomy za skvělé umístění. Naši žáci se v průběhu přípravy výrazně zlepšují a následně bývají u zkoušek pravidelně mezi nejúspěšnějšími.


Místo: Gymnázium Na Zatlance (Na Zatlance 11, Praha 5) - sraz je v prostoru vchodu do budovy, v 15:45 vás vyzvedneme a umístíme do tříd

Termín:

Úplně každý pátek bez ohledu na prázdniny a svátky (jedinou výjimkou jsou vánoční prázdniny) - začátek  v 16:00 a konec v 18:15 (poprvé 31. 10. 2014).

Skladba testů: matematika, český jazyk, obecné studijní předpoklady. Opakovaně analyzujeme ostré testy od skutečných přijímacích zkoušek a sestavujeme vlastní testy tak, abychom pokryli všechna testovaná témata. 

Cena: 250 Kč (za 3 krát 45 minut)

Jak se zúčastnit: Není třeba se přihlašovat, stačí přijít nejlépe 5 až 10 minut před 16.00 před budovu školy. S sebou stačí jen papíry na psaní a psací nástroje.

Popis výuky: Na každý termín budeme mít pro žáky připravenu trojici testů. Jedná se o testy z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů. Testy se budou skládat v zvelkého počtu úkolů (30 a více). Po krátkém úvodu zahájí žáci práci. Všechny úkoly budou uzavřené, to znamená, že každá úloha bude doplněna nabídkou výsledků abcd. Žáci budou jako výsledek své práce odevzdávat pouze tabulku s písmeny svých odpovědí. Jedná se o formu testování, kterou zadávají školy v rámci testů společností scio a dalších. Testy jsou připravené na základě anylýzy testů z minulých přijímacích zkoušek v posledních letech. V rámci dvouhodinové výuky bude jen stručný závěrečný komentář k jednotlivým testům. Žáci dostanou zadání testů na doma a také podrobné řešení. To jim bude sloužit k domácímu studiu a přípravě na další testy. Všechny testy okamžitě na místě vyhodnotíme, žáci dostanou obodovanou tabulku odpovědí. Nejpozději druhý den bude na našich internetových stránkách tabule cti, přehled třetiny nejúspěšnějších v každém předmětu a v celkovém součtu.