Program Střediska výchovné péče

11.02.2015 23:49

Vážení rodiče,

Ráda bych Vás touto cestou informovala o programu organizovaném Střediskem výchovné péče Slaný, který proběhne ve třídě Vašeho dítěte. Program je součástí strategie prevence rizikového chování žáků na naší škole.

Program bude zaměřen na podporu vztahů ve třídě, spolupráci a komunikaci mezi žáky, budování příjemné atmosféry ve třídě. Rádi bych pomocí programu žákům také usnadnili přechod na druhý stupeň ZŠ, který je v příštím roce čeká.

Celkem proběhnou tři setkání v období únor- březen 2015, každé z nich bude trvat dvě vyučovací hodiny.

K. Leščišinová