Příroda na dotek

13.05.2015 10:00

Ve středu 13.5. se zúčastníme

Edukativní program

Příroda na dotek

Podpůrný program pro hodiny přírodovědy a přírodopisu pro 1. a 2. stupeň ZŠ. V Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání odpovídá vzdělávací oblasti Člověk a a jeho svět, obor Místo, kde žijeme a Rozmanitosti přírody (1. stupeň). Program je zaměřený na ptactvo jako obecně známou živočišnou třídu. Demonstrace odborného odchytu ptactva a kroužkování doplňují informace o významu vědecké a ochranářské práce. Další info poskytne zoolog muzea Ing. Petr Lumpe.