Prezentace MOJE RODINA

19.11.2014 10:59

Žáci mají za úkol připravit si prezentaci na téma Moje rodina.

Šablona, kterou mohou použít, je v příloze. Naleznou zde doporučení (jak tuto prezentaci uchopit), návod (jaké informace použít). Určitě obohaďte prezentaci o fotografie. Pište pouze heslovitě (ne celá souvětí), je to pouze osnova k vašemu povídání.

Prezentace před celou třídou budou probíhat při hodinách českého jazyka od 8.12.2014. Délka jedné prezentace max. 10 min. Ve třídě naleznete dokument, do kterého se budete zapisovat k prezentacícm na příslušný den.

Prezentace posílejte buď elektronicky na mail třídní učitelky nebo přineste na USB.

mojerodina.pptx (55493)