Přehled zajmových kroužků

09.09.2014 21:21

Informace o zájmových útvarech (kroužcích) školy

Pro žáky prvního stupně je zájmová činnost realizována především v rámci každodenního pobytu ve školní družině, a to od 11:40 do 16:30 hod. V rámci školní družiny jsou realizovány především denně standardní odpočinkové činnosti dle ŠVP ŠD a také činnosti v kroužcích školní družiny.

Pro žáky druhého stupně je zájmová činnost realizována především v rámci školního klubu, a to především formou zájmových kroužků školního klubu. Do zájmového kroužku školního klubu se mohou hlásit jen ti žáci školy, kteří nejsou přihlášení do školní družiny (ustanovení § 7 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb.o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vydaná MŠMT).

Zájmové kroužky, které nespadají pod školní klub ani pod školní družinu jsou kroužky „školní“ a mohou je navštěvovat jak žáci již přihlášení do školní družiny, tak žáci přihlášení do jiného kroužku školního klubu.

 

Nabídka k 15.září 2014 (kroužek bude činný, pokud se naplní kapacita daná vedoucím):

ŠKOLNÍ KLUB - hrátky s….(zájmová činnost navazující odpočinkovou formou na vyuč. předmět, pro žáky zdarma) - určeno především pro žáky příslušné třídy - nemohu je navštěvovat žáci přihlášení do školní družiny 2014/2015

                Název kroužku

     Jméno vedoucího kroužku

Hrátky s češtinou a matematikou  4.A

Jonáková

Hrátky s češtinou   7.B

Antonínová

Hrátky s matematikou  9 AB

Večerková

Hrátky s češtinou a matematikou  5.B

Leščišinová

Hrátky s přírodními vědami  8.B

Novák

Hrátky s češtinou   7.A

Antonínová

Hrátky s češtinou   8 AB

Hofmanová

Hrátky s češtinou   4.B

Porcalová

Hrátky s přírodními vědami  9.AB

Kopecká

Hrátky s češtinou a angličtinou  8.A

Jakoubková

Hrátky s češtinou  6.B

Hausmanová

Hrátky s češtinou a matematikou  5.A

Maříková

Hrátky s češtinou a matematikou  5.C

Rališová

 

 

 

 

ŠKOLNÍ KLUB - standardní kroužky (zájmová činnost, pro žáky 150,- Kč/ pololetí) - určeno především pro žáky 5. - 9. ročníku - nemohou je navštěvovat žáci přihlášení do školní družiny 2014/2015

                Název kroužku

     Jméno vedoucího kroužku

Sportovní hry  4.-7.roč.  

Liptáková

Fotografický kroužek

Hošmánková

Vaření

Řepová

Keramika

Štveráková

Trampolínky

Legerská

Míčové hry pro 2.stupeň

Hošmánková

Pěvecký sbor 2.stupeň

Hošmánková