Matematická olympiáda

02.10.2014 09:11

MATEMATICKA OLYMPIADA

pro žáky

základnich škol a nižšich ročniků viceletych gymnazii

64. ROČNIK, 2014/2015

https://math.muni.cz/mo

 

Mili mladi přatele,

mate radi zajimave matematicke ulohy a chtěli byste si v jejich řešeni

zasoutěžit? Jestliže ano, zveme vas k učasti v matematicke olympiadě

(MO). Soutěž je dobrovolna a nesouvisi s klasifikaci z matematiky.

Mohou se ji zučastnit žaci 5. až 9. ročniků zakladnich škol a žaci jim

odpovidajicich ročniků viceletych gymnazii vždy ve svych kategoriich.

 

Se souhlasem sveho učitele matematiky můžete soutěžit i v některe

kategorii určene pro vyšši ročnik nebo v některe kategorii A, B, C, P, ktere

jsou určeny pro studenty střednich škol. Soutěžni ulohy pro kategorie A,

B, C, P jsou uveřejněny v letaku Matematicka olympiada na střednich

školach.

Průběh soutěže

Soutěž v jednotlivych kategoriich probiha ve dvou nebo ve třech kolech.

Kategorie Z9 ma školni, okresni a krajske kolo.

Kategorie Z8, Z7, Z6 a Z5 maji školni a okresni kolo.

Školni kolo: V tomto vstupnim kole soutěže, organizovanem na školach,

řeši žaci ve svem volnem čase (doma) šest uloh.

 Do soutěže budou zařazeni žaci, kteři odevzdaji svym učitelům

matematiky řešeni alespoň čtyř uloh. Všem soutěžicim však doporučujeme,

aby se snažili vyřešit všechny ulohy, protože v dalšim průběhu soutěže

mohou byt zadany podobne ulohy.

Řešeni uloh odevzdavejte svym učitelům matematiky v těchto terminech:

Kategorie Z5, Z9: prvni trojici uloh do 24. listopadu 2014 a druhou

trojici uloh do 5. ledna 2015.

Kategorie Z6 až Z8: prvni trojici uloh do 5. ledna 2015 a druhou trojici

uloh do 18. března 2015.

Vaši učitele ulohy opravi a ohodnoti podle stupnice 1 – vyborně, 2 –

dobře, 3 – nevyhovuje. Pak je s vami rozeberou, vysvětli vam připadne

nedostatky a seznami vas se spravnym, popřipadě i jinym řešenim. Uspěšnymi

řešiteli školniho kola se stanou ti soutěžici, kteři budou mit alespoň

u čtyř uloh řešeni hodnocena vyborně nebo dobře.

Prace všech uspěšnych řešitelů kategorii Z6 až Z9 zašle vaše škola

okresni komisi MO. Ta z nich vybere nejlepši řešitele a pozve je k učasti

v okresnim kole soutěže. Vyběr učastniků v kategorii Z5 provaději po

dohodě s okresni komisi MO školy, ktere okresni kolo pořadaji (viz niže).

Okresni kolo se uskutečni

pro kategorii Z9 21. ledna 2015,

pro kategorii Z6 až Z8 8. dubna 2015,

pro kategorii Z5 21. ledna 2015.

Okresni kolo pro kategorie Z6 až Z9 se pořada zpravidla v okresnim

městě, v kategorii Z5 okresni kolo probiha na několika školach okresu

pověřenych pořadanim.

Žaci pozvani do okresniho kola kategorie Z9 budou řešit samostatně

v průběhu 4 hodin 4 soutěžni ulohy. Pozvani žaci kategorii Z6 až Z8 budou

samostatně řešit 3 ulohy v průběhu 2 hodin. Pozvani žaci kategorie Z5

budou samostatně řešit 3 ulohy v průběhu 90 minut.

Ve všech kategoriich se řešeni uloh oboduji a podle součtu ziskanych

bodů se sestavi pořadi učastniků okresniho kola. Učastnici, kteři ziskaji

předepsany počet bodů (zpravidla aspoň polovinu z dosažitelnych bodů),

se stanou uspěšnymi řešiteli okresniho kola a nejlepši z nich budou odměněni.

Krajske kolo pro kategorii Z9 se bude konat 18. března 2015 v některem

městě vašeho kraje. Průběh soutěže a jeji vyhodnoceni je stejne jako

při okresnim kole. Nejlepši učastnici krajskeho kola jsou vyhlašeni jeho

vitězi.

 

Matematickou olympiadu pořadaji Ministerstvo školstvi, mladeže a

tělovychovy, Jednota českych matematiků a fyziků a Matematicky ustav

Akademie věd Česke republiky. Soutěž organizuje ustředni komise MO,

v krajich ji řidi krajske komise MO při pobočkach JČMF a v okresech

okresni komise MO. Na jednotlivych školach ji zajišťuji pověřeni učitele

matematiky. Vy se obracejte na sveho učitele matematiky.

Pokyny a rady soutěžicim

Řešeni soutěžnich uloh vypracujte čitelně na listy formatu A4. Každou

ulohu začněte na novem listě a uveďte vlevo nahoře zahlavi podle vzoru:

Karel Vesely

8. B

ZŠ, Kulate nam. 9, 629 79 Lužany

okres Znojmo

2014/2015

Uloha Z8–I–3

Řešeni pište tak, aby bylo možno sledovat vaš myšlenkovy postup,

podrobně vysvětlete, jak jste uvažovali. Uvědomte si, že se hodnoti nejen

vysledek, ke kteremu jste došli, ale hlavně spravnost uvah, ktere k němu

vedly.

Prace, ktere nebudou splňovat tyto podminky nebo nebudou odevzdany

ve stanovenem terminu, nebudou do soutěže přijaty.

 

Na ukazku uvedeme řešeni ulohy z II. kola kategorie Z8 z jednoho

z předchazejicich ročniků MO:

Uloha Z8–II-1. Je dan obdelnik s celočiselnymi delkami stran. Jestliže

zvětšime jednu jeho stranu o 4 a druhou zmenšime o 5, dostaneme obdelnik

s dvojnasobnym obsahem. Určete strany daneho obdelniku. Najděte

všechny možnosti.

Řešeni. Delky stran obdelniku označime a, b. Novy obdelnik ma delky

stran a+4, b5. Podle podminky ulohy pro obsahy obou obdelniků plati

2ab = (a + 4)(b 5).

Postupně upravime:

(Odečteme 20,

abychom levou

stranu mohli

rozložit na součin.)

ab 4b + 5a = 20

ab 4b + 5a 20 = 40

(a 4)(b + 5) = 40

Řešeni najdeme rozkladem čisla 40 na 2 činitele. Přitom musi byt a > 0,

b > 0, a tedy a 4 > 4, b + 5 > 5. Jsou dvě možnosti:

(2) E 20 = 40 a (1) E 40 = 40.

V prvnim připadě dostaneme obdelnik o stranach a = 2, b = 15 s obsahem

S = 30. Novy obdelnik pak ma strany a= 6, b= 10 a obsah S= 60,

tj. S= 2S.

V druhem připadě dostaneme obdelnik o stranach a = 3, b = 35

s obsahem S = 105. Novy obdelnik pak ma strany a= 7, b= 30 a obsah

S= 210. Opět je S= 2S.