Čtvrtletní práce - ČJ, M

19.11.2014 11:09

Čtvrtletní práce z českého jazyka - středa 26.11.

- vyjmenovaná slova

- shoda podmětu s přísudkem

- předpony, předložky, kořen slova

- předložky/předpony s,z,vz,

- bě,bje, vě, vje, pě, mě, mně

- slovní druhy

Čtvrtletní práce z matematiky - úterý 25.11.

- násobení a dělení jednociferným číslem

- sčítání a odčítání do miliardy

- násobilka

- zobrazení na číselné ose

- zaokrouhlování

- převody jednotek (km,m,dm,cm,mm)

- slovní úloha (ze sešitu)