Akce - souhlasy rodičů

10.05.2015 21:06

V pondělí 11.5. odbrží děti seznam plánovaných akcí a výletů k odsouhlasení rodiči. Zároveň vybírám první část financí na tyto akce ve výši 530,- Kč. do 13.5.2015.

Žáci, kteří se nebudou moci účastnit těchto třídních akcí, budou vzděláváni v jiných třídách nebo dostanou samostatnou práci k vypracování domů.

děkuji KL