Závěrečné práce - ČJ a M

08.06.2015 20:10

Během tohoto týdne  (středa a čtvrtek) budou děti psát závěrečné práce z českého jazyka a matematiky. Informace o obsahu testů byly dětem sděleny již minulý týden, aby se mohly připravit. 

ČJ - diktát, sloh (vypravování), shoda podmětu s přísudkem, číslovky (kdy píšeme tečku, zaměřeno na řadové číslovky), podmět a přísudek, několikanásobný podmět, přímá řeč, skloňování osobních zájmen, mě/mně, n/nn, S/Z, pády, základní skladební dvojice, slovní druhy

M - dělení dvouciferným číslem, zlomky, desetinná čísla (+,-), záporná čísla (+, -, zobrazení na ose), obsah a obvod čtverce a obdelníku, převody jednotek, zpracování dat