Předání učebnic z 5. ročníku

17.06.2015 21:58

Příští týden budeme vybírat zpět zapůjčené učebnice pro 5. ročník. V případě poškození učebnice bude vybírán poplatek ve výši poloviční ceny učebnice, při ztrátě či významnému poškození (např. ztráta desek) bude požadována úhrada celé učebnice. Žáci vrací také žákovské knížky!

Nové učebnice pro 6. ročník budou předány až v září.

Prosím, zkontrolujte s dětmi všechny učebnice.

 

NÁZEV NAKLADATELSTVÍ ROČNÍK CENA ZA KUS
Přírodověda pro 5. ročník ZŠ Nová řada dle RVP SPN 5. 99,00 Kč
Vlastivěda 5. ročník SPN 5. 109,00 Kč
Český jazyk 5 Nová škola 5. 74,00 Kč
Čítanka 5. ročník ZŠ Nová škola 5. 119,00 Kč
Hudební výchova 5.r. Nová škola 5. 58,00 Kč
Čítanka pro děti se SVP  5 Nová škola 5. 149,00 Kč